Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Białołęka > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

  Drukuj
 

Przedmiotem działania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty- Białołęka m.st. Warszawy jest obsługa finansowo- księgowa i administracyjna szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy.

Biuro wykonuje również inne zadania zlecone z zakresu obsługi finansowo- księgowej.

 

 Do zadań Biura w szczególności należy:

 1. opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
 2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
 3. organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
 4. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 5. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 6. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
 7. obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów wydzielonych,
 8. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
 9. koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 11. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.

Do zadań Biura należą ponadto:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,
 2. prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,
 3. prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,
 4. prowadzenie kasy,
 5. zapewnienie obsługi prawnej,
 6. obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 7. przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oświatowe, a także w uzasadnionych przypadkach, na wniosek burmistrza dzielnicy, przygotowywanie, prowadzenie i obsługa zbiorczych przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej
 8.  ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa
 9.  obsługa finansowo – księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługa nie może zostać powierzona Biuru,
 10. koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi szkołami i placówkami oświatowymi,
 11. prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

 

 Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych szkół i placówek oświatowych.

 
 
Wprowadził Alicja Szkiela 29-02-2008
Aktualizujący Wisłocka Marta 10-12-2013
Zatwierdzający Derwisz Agnieszka 10-12-2013
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-12-2013
Liczba odwiedzin: 2157
Rejestr zmian