Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Białołęka > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > skargi i wnioski

skargi i wnioski

  Drukuj
 

Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Treść

1)    Skargi i wnioski wpływające do Biura są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane zgodnie z przepisami określonymi w:

a)   Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zm.),

b)   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46)

2)    Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków należy do kompetencji Dyrektora. Dyrektor może upoważnić pracownika Biura na stanowisku kierowniczym do przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków oraz przyjmowania skarg. Dyrektor może przekazać skargę lub wniosek do rozpatrzenia kierownikowi komórki organizacyjnej, której zakresu działania dotyczy skarga lub wniosek. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do kompetencji pracownika ds. administracyjno- gospodarczych.

3)     Przyjmujący potwierdza zgłoszenie skargi lub wniosku, jeśli żąda tego wnoszący.

4)     Skargi i wnioski powinny zawierać czytelne imię, nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego. Skargi i wnioski niezawierające tych informacji pozostawia się bez rozpatrzenia.

5)   Skarga na działanie lub zaniechanie określonego pracownika Biura nie może zostać przekazana do rozpatrzenia przez tego pracownika.

6)    Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Biura zgodnie z harmonogramem prowadzonym przez sekretariat. W poniedziałki Dyrektor przyjmuje interesantów po godzinach urzędowania Biura.

7)    Informację, o której mowa w pkt. 6 umieszcza się na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura.

8)     Skargi i wnioski rozpatruje się w ciągu miesiąca od daty otrzymania informacji, których mowa w pkt 4. W sprawach wymagających zasięgnięcia opinii prawnej, uzyskania pisemnego stanowiska innej instytucji lub uzupełnienia ze strony zgłaszającego, sprawa może być załatwiona w terminie przekraczającym jeden miesiąc. O zwłoce w załatwieniu sprawy i jej przyczynie informuje się zgłaszającego.

9)      Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat Dyrektora.

10)  Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują komórki organizacyjne, których zakresu działania dotyczą skargi lub wnioski.

 
 
Wprowadził Wisłocka Marta 15-11-2012
Aktualizujący Wisłocka Marta 20-11-2012
Zatwierdzający Derwisz Agnieszka 21-11-2012
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-11-2012
Liczba odwiedzin: 1141
Rejestr zmian